Ventilatie

Waarom ventileren?

Om comfortabel en gezond te leven heeft een mens 20 kubieke meter verse lucht per uur nodig. Wanneer je woning onvoldoende verse lucht aanlevert zal je dus steeds opnieuw dezelfde, vuile lucht inademen. Bij oude woningen is dit vaak geen probleem omdat de lucht langs gaten en kieren vernieuwd wordt. Gaan we echter gaan kijken naar nieuwbouwwoningen en grondige renovaties dan zullen we zien dat de luchtkwaliteit ondermaats is.

In deze gevallen zal je beroep moeten doen op een automatisch ventilatiesysteem dat verse lucht zal aanvoeren en vervuilde lucht zal afvoeren. Het correct ventileren van een gebouw zal niet alleen een gunstige impact hebben op de gezondheidstoestand maar ook vochtproblemen en muffe geurtjes tegengaan.

Woningventilatie kan gebeuren volgens vier verschillende ventilatieprincipes:

-Ventilatiesysteem A = Natuurlijke luchtafvoer en luchtaanvoer

-Ventilatiesysteem B = Natuurlijke luchtafvoer en mechanische luchttoevoer

-Ventilatiesysteem C = Natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer

-Ventilatiesysteem D = Mechanische luchtafvoer en luchtaanvoer

ventilatie2.jpg